select ten,mota,noidung,title,keywords,description from #_service where hienthi=1 and id='40' Chế độ bảo hành - Phú Đào Gia

(0)

Chi tiết giới thiệu

Chế độ bảo hành

Từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2010 công ty Anh Linh đã cung cấp cho Tp. Buôn Ma Thuột 7000 bộ đèn cao áp Euro Sky IP 66 và Euro Mars IP66 để lắp đặt cho các tuyến đường nội thành, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ Thành phố Buôn Ma Thuột như tỉnh lộ 8, quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 đường dẫn vào sân bay Buôn Ma Thuột.Từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2010 công ty Anh Linh đã cung cấp cho Tp. Buôn Ma Thuột 7000 bộ đèn cao áp Euro Sky IP 66 và Euro Mars IP66 để lắp đặt cho các tuyến đường nội thành, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ Thành phố Buôn Ma Thuột như tỉnh lộ 8, quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 đường dẫn vào sân bay Buôn Ma Thuột.Từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2010 công ty Anh Linh đã cung cấp cho Tp. Buôn Ma Thuột 7000 bộ đèn cao áp Euro Sky IP 66 và Euro Mars IP66 để lắp đặt cho các tuyến đường nội thành, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ Thành phố Buôn Ma Thuột như tỉnh lộ 8, quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 đường dẫn vào sân bay Buôn Ma Thuột.Từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2010 công ty Anh Linh đã cung cấp cho Tp. Buôn Ma Thuột 7000 bộ đèn cao áp Euro Sky IP 66 và Euro Mars IP66 để lắp đặt cho các tuyến đường nội thành, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ Thành phố Buôn Ma Thuột như tỉnh lộ 8, quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 đường dẫn vào sân bay Buôn Ma Thuột.Từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2010 công ty Anh Linh đã cung cấp cho Tp. Buôn Ma Thuột 7000 bộ đèn cao áp Euro Sky IP 66 và Euro Mars IP66 để lắp đặt cho các tuyến đường nội thành, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ Thành phố Buôn Ma Thuột như tỉnh lộ 8, quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 đường dẫn vào sân bay Buôn Ma Thuột.

Từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2010 công ty Anh Linh đã cung cấp cho Tp. Buôn Ma Thuột 7000 bộ đèn cao áp Euro Sky IP 66 và Euro Mars IP66 để lắp đặt cho các tuyến đường nội thành, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ Thành phố Buôn Ma Thuột như tỉnh lộ 8, quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 đường dẫn vào sân bay Buôn Ma Thuột.

Các bài viết khác